Hur Du Väljer Rätt Jord För Dina Växter

Written By Lillaflora  |  Guide, Jord, Växter  |  0 Comments

Välkommen till vår guide om hur du väljer rätt jord för dina växter! En av de viktigaste faktorerna för att en trädgård eller krukväxter ska lyckas är jorden som de planteras i. Rätt jord ger de näringsämnen, den fukt och det stöd som dina växter behöver för att trivas, medan fel jord kan leda till hämmad tillväxt, sjukdomar och till och med att växterna dör.

Med så många alternativ för jordtyper och jordblandningar kan det vara överväldigande att välja rätt jord för dina växter. Men frukta inte! I den här guiden går vi igenom de olika jordtyperna och vad du ska tänka på när du väljer den bästa jorden för dina växter.

Vare sig du är en erfaren trädgårdsmästare eller nybörjare kommer den här guiden att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välgrundade beslut om den jord du använder i din trädgård eller dina krukväxter. Nu sätter vi igång!

Olika Typer Av Jord

Jord beskrivs i allmänhet av hur mycket sand, lera och silt den innehåller. Detta kallas textur. Markens textur är direkt relaterad till näringskvalitet och dräneringsförmåga.

Lerjord

Lerjord innehåller en bra balans mellan silt, sand och lera samt humus. De faktorer som gör denna jordtyp så önskvärd och bra för växtodling är bland annat följande:

  • Högre pH-värde: Det bästa pH-värdet för de flesta växter ligger mellan 6,0 och 7,0. pH-nivån påverkar växtens förmåga att växa. Detta surhetsintervall gör att bra växtnäringsämnen kan trivas, liksom andra markorganismer, t.ex. daggmaskar.
  • Högre kalciumnivå: Växter behöver kalcium för en sund tillväxt. Kalcium bidrar till att upprätthålla balansen mellan markkemikalier. Det ser också till att vatten når växternas rötter genom att förbättra jordens förmåga att hålla kvar vatten. Det bidrar också till att skapa en lösare jord så att syre når rötterna. Kalcium minskar mängden salt i jorden. För mycket salt skadar rotsystemen och begränsar växtens tillväxt och förmåga att ta upp näringsämnen.
  • Grynig konsistens: Jorden är torr, mjuk men grynig vid beröring och smulas lätt sönder för att ge utmärkta dräneringsegenskaper. Jordstrukturen håller också kvar vatten och växtnäringsämnen. Detta gynnar växterna med jämn fukt och näring. Eftersom jorden är smulig flödar luften lätt hela vägen till rötterna.
välja rätt

Jord För Blommor

Vilken jord som är bäst för blommor beror på vilken typ av blomma det rör sig om, t.ex. lök eller frö, och var du ska odla den. Blomlökar trivs till exempel i sandig lerjord.

Sandig lerjord ger utmärkt dränering för att förhindra att lökarna ruttnar och rötterna kan växa lätt.

Konsistensen av krukjord är bäst när du planterar blommor i en behållare, till exempel en fönsterlåda eller blomkruka.

För en blomsterträdgård kan du använda en jordblandning av kompost, torv och matjord som en allmän blandning i förhållandet 1:1:1:1.

Jord För Grönsaker

Den bästa jorden för en grönsaksträdgård beror på vilken typ av trädgård du har. För en trädgård med upphöjda bäddar vill du ha ett 50/50-förhållande av kompost och matjord. För en trädgård på en åkermark behöver du jord som dräneras väl. Lerjord måste ändras för att säkerställa att vattnet rinner av ordentligt. Du kan ändra jorden med hjälp av gips, vermiculit eller expanderad skiffer.

Jord För Krukväxter

Om du odlar krukväxter kanske du tycker att det är en bra idé att ta med dig lite jord från trädgården för att odla dina växter i. Detta är faktiskt en dålig idé eftersom trädgårdsjord innehåller bakterier som kan vara skadliga för dina krukväxter. Det finns ett alternativ om du inte vill använda kommersiell planteringsjord - och det är att sterilisera din egna trädgårdsjord.

Sterilisera Utejorden

Om du väljer att använda din utomhusjord för att odla dina krukväxter måste du först pastörisera den för att eliminera eventuella sjukdomar samt insekter och ogräs. Sprid ut den på ett bakplåtspapper och grädda den i en 180 grader varm ugn i 30 minuter. Även om denna process kommer att avge en dålig lukt tar den hand om bakterierna.

När jorden är steriliserad behöver du troligen komplettera den med torvmossa och sand. Detta är saker som kommer att möjliggöra korrekt dränering och luftflöde samtidigt som de behåller rätt mängd fukt. Kommersiella planteringsjordar är liknande. De innehåller torvmossa och vermiculit tillsammans med ett gödningsmedel med långsam frisättning. Tillsammans skapar dessa saker en jordblandning som håller näringsämnen, behåller fukt och ger ventilation för växtens rötter.

Välj Rätt Typ Av Frö

Du vill använda samma frön för varje jordart. Välj ett frö enligt den typ av växt du vill odla. Blomsterväxter är ett populärt val liksom örter. Se till att du planterar varje frö på samma djup.

Plantera två frön per behållare ifall ett frö är defekt och inte gror. Du kan ta bort den mindre friska plantan när den andra uppsättningen blad dyker upp.

Plantera, vattna och exponera i solen enligt fröförpackningen.

Hur Du Förbättrar Jorden

Kogödsel:

Kogödsel som har komposterats med fibrer och torv under minst ett år och förstärkts med hönsgödsel kan användas till jordförbättring. Det ger "trött" jord nytt liv.

Lecakulor:

Lecakulor används för varaktig förbättring av jordens struktur, speciellt till självvattnande kärl och amplar. Häll ett lager i botten på krukan.

Barkmull:

Barkmull är bark av gran och tall som har komposterats i minst ett år. Det används till jordförbättring för att göra jorden mullrik och öka jordens luftkapacitet.

Toppdress:

En blandning av sphagnumtorv, sand och barkmull. Det strös ut på gräsmattan i ett tunt lager på 2-3 liter per kvadratmeter. Det ger ökad tillväxt av nya skott, motverkar slitage, motverkar uttorkning och skyddar fröet under groning vid bättringssådd.

Gräsmattedress:

En produkt som innehåller både sand och mull, vilket gräset behöver för tät skottbildning. Det är lagom gödslat för stödsådd i kala fläckar, mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten.

Täckbark:

Täckbark ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Det skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning samt motverkar etablering av ogräs.

Pinjebark:

Terracottabrun eller svart pinjebark är lämplig som marktäckning som skydd mot ogräs. Den passar bra till dekoration i urnor, planteringar och prydnadsgångar i trädgården.

Torv naturell:

Ogödslad och okalkad naturmull med lågt pH-värde är ett bra jordförbättringsmedel och lämplig vid marktäckning av kalkskyende växter som t.ex. rododendron.

Torv gödslad & kalkad:

Detta är ett bra jordförbättringsmedel vid plantering och höstgrävning.