Philodendron Xanadu – Skötselråd & Plantguide

Skriven Av Lillaflora  |  Växter 

Philodendron Xanadu är en flerårig växt som är hemmahörande i Brasilien. Även om den har sitt ursprung i Sydamerika är den här växten lättskött och är vanlig i hushåll runt om i världen. 

Ibland kallas den för en vinterbortglömd filodendron, men det namnet är något ironiskt med tanke på att den här växten klarar sig bäst i varma temperaturer, subtropiska och tropiska klimat.

Ändå är Philodendron Xanadu lätt att odla och underhålla inomhus. Vi ska dela upp allt du behöver veta om att odla och ta hand om denna mycket älskade växt. 

Philodendron Xanadu – Skötselråd

Philodendron Xanadu finns i många olika sorter vilket betyder att det finns alternativ som passar allas kunskapsnivå. Här kan du läsa mer om allt du behöver veta för att själv ta hand om Philodendron Xanadu.

Philodendron Xanadu & Ljus

Ljuset är viktigt för Philodendron Xanadus tillväxt. Den bör placeras i måttligt till starkt indirekt ljus och inte i direkt solljus för att undvika att bladen bränns. Den kan tolerera svagt ljus, men tillväxten blir långsammare.

Under perioder med svagt ljus, till exempel mitt i vintern, kan växten gå in i ett vilostadium med långsammare tillväxt och färre nya blad. Detta är normalt och växten kommer att återuppstå med de naturliga säsongsfluktuationerna.

Philodendron Xanadu & Vatten

Philodendron Xanadu föredrar att vara fuktig men inte vattensjuk. Jorden bör få torka ut till de översta två tummen innan den vattnas. Detta är vanligtvis en gång i veckan eller oftare om luften är torr. Växten föredrar en luftfuktighet på 40 % eller högre, men den typiska luftfuktigheten i hemmet är vanligtvis tillräcklig.

Mätta inte jorden för mycket, annars kan växten utveckla rotröta, vilket kan hämma tillväxten eller döda växten med tiden. Eftersom den tolererar svagt ljus är det lätt att övervattna eftersom den inte behöver lika mycket vatten för att kompensera bristen på solljus.

Philodendron Xanadu & Jord

Jorden för Philodendron Xanadu bör vara väldränerande och öppen för att undvika vattenmättnad. En blandning av torv eller perlit med andra material som t.ex. kvistar, mulch eller bark hjälper till att förhindra att rötterna blir övermättade.

Det rekommenderas att man matar växten med ett flytande gödningsmedel var 2-4 vecka under växtsäsongen när det är utspätt till halva styrkan. För mycket gödsel kan skada rötterna och döda växten. Det idealiska pH-värdet för jorden ligger mellan 5,5 och 7,5, vilket kan uppnås genom att tillsätta organiska ämnen som kompost eller torv, men det bör balanseras med luftande material.

Plantera Philodendron Xanadu

Philodendron Xanadu behöver inte en stor kruka, men den bör ha tillräckligt med utrymme för att rötterna ska kunna växa. Krukan bör vara några centimeter bredare än rötterna, men inte för mycket bredare eftersom det kan leda till problem med övervattning.

Terrakotta-, lera- och keramikkrukor är det bästa valet för den här växten eftersom de främjar luftning av jorden och hjälper till att förhindra övervattning.

Philodendron Xanadu skötselråd

Vanliga Frågor Om Philodendron Xanadu

Är Xanadu en inomhusväxt?  

Ja, Xanadu trivs bra inomhus så länge du uppfyller de rätta kraven på skötsel. Den kan också vara en utomhusväxt, men inte i kallt klimat. Du kan överväga att ha den i en kruka på verandan eller i trädgården (med tillräcklig skugga) tills temperaturen sjunker till 50 grader, då den måste tas inomhus för den kyliga årstiden. 

Behöver Xanadu solljus?

Totalt mörker är ingen bra idé, men den här växten behöver inte mycket ljus för att vara lycklig. Indirekt solljus är bäst, och du bör se till att hålla den borta från direkt sol. Ett rum där solen aldrig når Xanadus kruka är bäst, och den kommer fortfarande att växa i vanlig takt. Så länge det finns lite ljus i rummet kommer din Philo att vara tillräckligt lycklig för att trivas. 

Är Philodendron Xanadu en luftrenare?

Philodendron är några av de bästa växterna att ha i hemmet för renare luft. Enligt NASA finns det kemikalier i luften som formaldehyd och bensen som växterna renar bara genom sin närvaro. Ju större blad desto bättre, eftersom de renar luften snabbare.

Hur stor blir Philodendron Xanadu? 

De kan bli så stora som flera meter höga, men bara under optimala förhållanden. Den typiska Xanadu blir en blygsam krukväxt i kruka med stjälkar som är ungefär en meter långa och blir definitivt inte högre än den är bred. Dess stjälkar är den längsta delen och sträcker sig över sidan av krukan för att ibland stryka över golvet eller bordet som krukan vilar på. 

Är Xanadu en klätterväxt? 

Inte riktigt. Xanadu tenderar att växa utåt i en fläktform snarare än rakt uppåt. Även om dess blad kan kröka sig runt en påle eller annan klätterstång som du ger den, kommer det inte att uppmuntra den att växa högre än vad den skulle göra naturligt.  

Hur ofta ska jag vattna Xanadu? 

Den allmänna tumregeln är en gång i veckan. Kontrollera att jorden är helt torr innan du ger den mer vatten. Vissa tider på året och andra faktorer som till exempel platsen avgör också Xanadus vattenbehov, som kan variera från planta till planta.