Opiumvallmo (Papaver somniferum) – Skötselråd & Planteringsguide

Skriven Av Lillaflora  |  Blomma, Skötselguide 

Opievallmo (Papaver somniferum), även kallat Opiumvallmo och fjädervallmo, är en vacker och mångsidig växt som har odlats för sina medicinska och kulinariska egenskaper i århundraden. Även om den oftast förknippas med produktion av opium och andra narkotiska preparat, kan växten också odlas för sitt prydnadsvärde och som källa till ätbara frön.

Att ta hand om opiumvallmo kräver viss kunskap och ansträngning, men med rätt teknik kan det bli en givande och trevlig upplevelse. Den här guiden ger dig den information du behöver för att framgångsrikt odla och ta hand om opiumvallmo, oavsett om det är för dess medicinska egenskaper eller helt enkelt för dess estetiska attraktion.

Snabbfakta Om Opiumvallmo

 • Botaniskt Namn: Papaver somniferum
 • Andra Namn: Opiemvallmo, Opiumvallmo, Fjädervallmo
 • Växtfamilj: Papaveraceae
 • Höjd: 1-5 meter
 • Giftighet: Ja, kan vara giftigt

Om Opiumvallmo

opiumvallmo odla själv

Opiumvallmo - Ursprung

Opiumvallmo, även känd som Papaver somniferum, tros vara infödd i Medelhavsområdet, även om den har odlats i andra delar av världen i tusentals år. De gamla sumererna och egyptierna var bland de första som odlade opiumvallmo för dess medicinska egenskaper, och växten har sedan dess använts för en mängd olika ändamål, bland annat som en källa till mat, färgämnen och narkotika.

Opiumvallmo är en ettårig växt som kan bli upp till 1,5 meter hög, med stora, prunkande blommor som kan vara rosa, röda, vita eller lila i färgen. Växten är anpassad till många olika miljöer, från svala, fuktiga klimat till varma, torra klimat, och den växer på fält, i trädgårdar och till och med längs vägkanter.

I sin naturliga miljö växer opiumvallmo ofta i öppna gräsmarker, buskmarker och störda områden som jordbruksfält och vägkanter. Det är en tålig växt som kan tolerera en mängd olika jordarter, även om den föredrar väldränerande, sandiga jordar med mycket solljus. Opiumvallmo är en mångsidig och anpassningsbar växt, men den är också starkt reglerad på grund av sin potential för narkotikaproduktion.

Opiumvallmo - Utseende

Opiumvallmo är en fantastisk och distinkt blomma som är allmänt känd för sina stora, prunkande blommor. Opievallmos blommor är vanligtvis mellan 5 och 10 centimeter i diameter och har fyra till sex kronblad som ofta är ruffiga i kanterna. Kronbladen kan ha en rad olika färger, bland annat vitt, rosa, rött och lila, och vissa sorter har flerfärgade eller tvåfärgade kronblad.

Blommans mitt domineras av en framträdande, rund struktur som kallas frökapseln, som är omgiven av en ring av ståndare och ett centralt stämpelmärke. När blomman åldras sväller frökapseln och blir från grön till gråbrun, för att så småningom spricka upp och avslöja fröna inuti.

På det hela taget är fjädervallmo en visuellt slående blomma som har odlats för sitt prydnadsvärde i århundraden. Dess särpräglade utseende och historiska betydelse har gjort den till ett populärt ämne för konst, litteratur och kulturella traditioner runt om i världen.

Plantering Av Opiumvallmo

Om du är intresserad av att plantera opiumvallmo för första gången finns det flera saker att tänka på för att få bästa möjliga resultat. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 1. Klimat och odlingsförhållanden: Opiumvallmo kan odlas i en mängd olika klimat och jordarter, men den föredrar full sol och väldränerande jord. Innan du planterar bör du undersöka de specifika odlingsförhållandena för din region och se till att de är lämpliga för opiumvallmo.
 2. Frökälla: Välj färska frön av hög kvalitet från en välrenommerad leverantör. Var medveten om att opiumvallmo är en reglerad växt i många delar av världen på grund av dess potential för narkotikaproduktion, så kontrollera den rättsliga statusen för odling av opiumvallmo i ditt område innan du köper frön.
 3. Planteringstid: Opiumvallmo är en ettårig växt som kan sås direkt i trädgården tidigt på våren eller hösten, beroende på var du bor. Följ planteringsanvisningarna på fröförpackningen för bästa resultat.
 4. Planteringsdjup och avstånd: Opiumvallmofrön bör sås grunt, strax under markytan, och med 10-15 cm mellanrum. På så sätt kan plantorna växa och utvecklas utan att konkurrera med varandra.
 5. Vattning och gödsling: Opiumvallmo föredrar väldränerande jord som hålls måttligt fuktig, men inte vattenmättad. Vattna plantorna djupt en eller två gånger i veckan, beroende på vädret. Undvik övergödning, eftersom det kan leda till att plantorna producerar färre blommor.
 6. Skörda: Om du planerar att skörda frökapslarna för kulinariskt eller medicinskt bruk, vänta tills kapslarna är helt mogna och torra innan du skördar. För att skörda opium, som är olagligt i de flesta länder, måste du skaffa en licens och följa särskilda bestämmelser.

På det hela taget kräver plantering av opiumvallmo en viss omsorg och uppmärksamhet, men med rätt planering och underhåll kan det bli en givande och trevlig upplevelse.

röda opiumvallmo

Opiumvallmo - Skötselråd & Guide

Opiumvallmo kan vara lite krånglig att ta hand om som nybörjare, men med rätt tips kan du säkerställa att den håller sig hälsosam och livlig.

Opiumvallmo & Solljus

Opiumvallmo, liksom många andra växter, kräver en viss mängd ljus och solljus för att växa och frodas. Här är några tips för behandling av opiumvallmo när det gäller ljus och solljus:

 • Full sol: Opiumvallmo växer bäst i full sol, vilket innebär att den behöver minst sex timmars direkt solljus varje dag. Se till att välja en plats för din opiumvallmo som får full sol och undvik att plantera i skuggiga områden.
 • Undvik extrem värme: Även om opiumvallmoon behöver mycket solljus är det viktigt att skydda plantorna från extrem värme, särskilt under de varmaste delarna av dagen. Överväg att ge lite skugga under den hetaste delen av dagen, eller välj en plats som får ett visst skydd mot solen.
 • Artificiellt ljus: Om du odlar opiumvallmo som inomhus eller på en plats med begränsat solljus kan du behöva komplettera med artificiellt ljus. Odlingslampor kan vara ett bra alternativ för att ge rätt spektrum och intensitet av ljus för opiumvallmo.
 • Ljuskraven varierar: Tänk på att olika sorter av opiumvallmo kan ha lite olika ljusbehov. Vissa sorter kan till exempel vara mer toleranta mot halvskugga eller lägre ljusförhållanden. Undersök den specifika sorten av opiumvallmo som du odlar för att fastställa dess ljuskrav.

Mer Läsning: Hur Mycket Solljus Behöver Mina Växter?

Opiumvallmo & Vatten

Opiumvallmo, liksom de flesta växter, behöver rätt mängd vatten för att växa och frodas. Här är några tips för behandling av opiumvallmo som rör vatten:

 • Markfuktighet: Opiumvallmo föredrar väldränerande jord som hålls måttligt fuktig. Undvik övervattning, eftersom detta kan leda till vattenmättad jord och rotröta. Se å andra sidan till att jorden inte torkar ut helt, eftersom detta kan leda till att plantorna vissnar och lider.
 • Vattningsfrekvens: Vattna din opiumvallmo en till två gånger i veckan på djupet, beroende på väder och markförhållanden. Under varmt och torrt väder kan du behöva vattna oftare för att hålla jorden fuktig.
 • Vattenkvalitet: Opiumvallmo är känslig för kvaliteten på det vatten den får. Undvik att använda hårt vatten eller vatten som har behandlats med klor eller andra kemikalier. Använd i stället friskt, rent vatten från en naturlig källa, t.ex. regnvatten eller brunnsvatten.
 • Mullning: Mullning runt opiumvallmoväxternas bas kan hjälpa till att hålla kvar markfukten och förhindra avdunstning. Använd organisk mulch, t.ex. kompost eller strimlade löv, och applicera ett flera centimeter tjockt lager.
 • Undvik att vattna över huvudet: Opiumvallmoväxter gillar inte att vattnas uppifrån, eftersom det kan leda till att bladen och blommorna skadas eller blir sjuka. Vattna istället vid plantans bas med hjälp av ett droppbevattningssystem eller en vattenkanna.

Beroende på vilken växt det handlar om kan du behöva en större eller mindre vattenkanna att vattna växterna med. Känner du dig fortfarande osäker på om du vattnar tillräckligt mycket kan en fuktmätare för jord vara en bra investering för att kolla av fuktigheten i jorden.

Ett smidigt sätt att slippa vattna din växt lika mycket är att använda dig av självvattnande krukor eller en kapillärmatta - vilket är två lösningar som automatiskt kommer att vattna din planta - utan att du behöver göra det själv.

Mer Läsning: Hur Mycket Ska Jag Vattna Mina Växter?

Opiumvallmo & Jord

Opiumvallmo, liksom de flesta växter, kräver rätt typ av jord för att växa och trivas. Här är några tips för behandling av opiumvallmo som rör jordmånen:

 • Jordart: Opiumvallmo föredrar väldränerande, sandig jord som är rik på organiskt material. Undvik tung, lerig jord som kan bli vattenfylld och hindra rötterna från att få tillräckligt med syre.
 • Jordens pH-värde: Opiumvallmo föredrar en lätt alkalisk jord med ett pH-värde mellan 7,0 och 7,5. Testa jordens pH-värde med hjälp av ett testkit för hemmabruk och justera pH-värdet vid behov med hjälp av jordförbättringsmedel.
 • Förberedelse av jorden: Innan du planterar opiumvallmo, förbered jorden genom att ta bort ogräs och skräp och blanda in organiskt material som kompost eller väl rötat gödsel. Detta bidrar till att förbättra jordens struktur och bördighet.
 • Gödsling: Opiumvallmo kräver ingen kraftig gödsling, men kan ha nytta av ett balanserat gödselmedel, t.ex. en 10-10-10-formel. Applicera gödseln sparsamt och följ instruktionerna på förpackningen.
 • Mullning: Om man lägger ett lager organisk mulch runt fjädervallmoplantorna kan man hjälpa till att behålla markfuktigheten, undertrycka ogräs och förbättra markhälsan. Använd ett flera centimeter tjockt lager och undvik att placera mulchen direkt mot plantans stam.

Mer Läsning: Hur Du Väljer Rätt Typ Av Jord

Opiumvallmo & Temperatur

Opiumvallmo, liksom de flesta växter, har specifika temperaturkrav för att växa och frodas. Här är några tips för behandling av opiumvallmo när det gäller temperatur:

 • Idealiskt temperaturintervall: Opiumvallmo växer bäst i ett temperaturintervall på 15-25 °C. För varma eller för kalla temperaturer kan bromsa tillväxten och minska blomproduktionen.
 • Skydda mot extrem värme: Även om opiemvallmo föredrar varma temperaturer är det viktigt att skydda plantorna från extrem värme, särskilt under de varmaste delarna av dagen. Överväg att ge lite skugga under den hetaste delen av dagen eller att välja en plats som får ett visst skydd mot solen.
 • Skydda mot frost: Opiumvallmo är känslig för frostskador, och frosttemperaturer kan döda plantorna. Om du bor i en region med frostiga vintrar, plantera opiumvallmo på våren och se till att plantorna har en chans att mogna före den första frosten.
 • Välj rätt tidpunkt för att plantera: Plantera opiumvallmo på våren, efter att risken för frost har försvunnit och jorden har värmts upp. I områden med milda vintrar kan opiumvallmoon också planteras på hösten för att blomma på våren.
 • Överväga odling inomhus: Om du bor i en region med extrema temperaturer kan du också överväga att odla opiumvallmo som inomhus med hjälp av odlingslampor och temperaturkontrollerade miljöer.

Opiumvallmo & Luftfuktighet

Opiumvallmo, liksom de flesta växter, har särskilda krav på fuktighet för att växa och frodas. Här är några tips för behandling av opiumvallmo som rör fuktighet:

 • Optimal luftfuktighet: Opiumvallmo föredrar måttlig luftfuktighet, helst mellan 40-60 %. Hög luftfuktighet kan främja tillväxten av mögel och andra svampsjukdomar, medan låg luftfuktighet kan leda till att bladen torkar ut och blir spröda.
 • Bra luftcirkulation: God luftcirkulation är viktig för att upprätthålla måttliga fuktnivåer runt opiumvallmoplantorna. Se till att plantorna inte är trängda och har gott om utrymme att växa, och ge en lätt bris eller en fläkt för att främja luftrörelsen.
 • Vattning: Övervattning kan öka fuktnivåerna runt plantan, så se till att undvika att jorden blir vattenmättad. Vattna plantorna djupt en eller två gånger i veckan, beroende på väder- och jordförhållandena.
 • Undvik dimma: Även om misting kan bidra till att öka fuktnivån kan det också främja tillväxten av mögel och andra svampsjukdomar. Undvik att dämpa bladen eller blommorna på opiumvallmo, och fokusera i stället på att upprätthålla måttliga fuktnivåer genom god luftcirkulation.
 • Temperatur och luftfuktighet: Tänk på att temperatur och luftfuktighet är nära relaterade till varandra. Höga temperaturer kan sänka luftfuktigheten, medan låga temperaturer kan öka luftfuktigheten. Se till att övervaka både temperatur- och luftfuktighetsnivåerna runt dina opiumvallmoplantor och justera förhållandena vid behov.

Om du vill öka luftfuktigheten för dina växter kan vi starkt rekommendera att köpa en bra luftfuktare för växter, alternativt kan du du göra din egen fuktbricka eller köpa växter som har fuktgivande egenskaper.

Opiumvallmo & Beskärning

Opiumvallmo kräver ingen regelbunden beskärning, eftersom den främst odlas för sina blommor och frökapslar. Här är dock några tips för behandling av opiumvallmo som rör beskärning:

 • Ta bort förbrukade blommor: När blommorna på fjädervallmo bleknar och torkar ut kan du ta bort dem för att uppmuntra växten att producera nya blommor.
 • Skörda frökapslar: Om du planerar att använda frökapslarna från opiumvallmo som kulinariskt eller medicinskt bruk, vänta tills de är helt mogna och torra innan du skördar dem. Vrid eller klipp försiktigt stjälken under kapseln för att ta bort den.
 • Gallra ut överbefolkad tillväxt: Om opievallmo växer för tätt ihop kan du gallra ut dem genom att ta bort några av de svagare eller mindre plantorna. Detta bidrar till att minska konkurrensen och främjar bättre tillväxt och blomning hos de kvarvarande plantorna.
 • Ta bort sjuk eller skadad tillväxt: Om du märker någon sjuk eller skadad tillväxt på dina opievallmoplantor, till exempel gulnande blad eller bruna fläckar, kan du ta bort dem för att förhindra sjukdomsspridning och främja den allmänna växthälsan.

Opiumvallmo & Omplantering

Opiumvallmo kan förökas genom frön och processen är relativt enkel. Här är några tips för behandling av opiumvallmo när det gäller förökning:

 • Samla in frön: Samla in frön från mogna, torra frökapslar genom att försiktigt vrida eller klippa av stjälken under kapseln. Låt fröna torka ordentligt innan du förvarar dem på en sval och torr plats.
 • Så frön: Så fröna direkt i trädgården tidigt på våren eller hösten, beroende på var du bor. Så fröna ytligt, strax under markytan, och placera dem 10-15 cm ifrån varandra.
 • Håll jorden fuktig: Håll jorden fuktig men inte vattensjuk, och undvik att låta jorden torka ut helt. Vattna plantorna djupt en eller två gånger i veckan, beroende på väder- och markförhållandena.
 • Tillhandahåller solljus: Opiumvallmo kräver full sol, så se till att välja en plats som får minst sex timmars direkt solljus varje dag.
 • Utplantering: Om du vill transplantera opiumvallmofröplantor ska du vänta tills de är flera centimeter höga och har utvecklat flera äkta blad. Transplantera dem till sin slutgiltiga plats i trädgården med cirka 30 cm mellanrum.
 • Skötsel av plantor: Vattna plantorna djupt och regelbundet och ge dem visst skydd mot starka vindar eller extrema temperaturer. När plantorna växer, ge stöd åt stammen för att förhindra att den böjs eller bryts.
fin blomma Opiumvallmo (Papaver somniferum)

Opiumvallmo- Sjukdomar & Besvär

Opiumvallmo är i allmänhet en tålig växt, men som alla växter kan den vara känslig för vissa problem och sjukdomar. Här är några av de vanligaste problemen och sjukdomarna som kan drabba opiumvallmo:

 • Skadedjur: Opiumvallmo kan angripas av en rad olika skadedjur, bland annat bladlöss, spinnkvalster och loppbaggar. Inspektera regelbundet dina växter för tecken på skadedjur och använd insekticidtvål eller andra organiska insekticider för att kontrollera angrepp.
 • Svampsjukdomar: Opiumvallmo kan drabbas av flera svampsjukdomar, bland annat mjöldagg, gråmögel och rotröta. Dessa sjukdomar kan orsakas av övervattning eller dålig luftcirkulation, så se till att vattna plantorna djupt men undvik att vattenmätta jorden och ge god luftcirkulation runt plantorna.
 • Virussjukdomar: Opiumvallmo kan också drabbas av virussjukdomar, t.ex. mosaikvirus och tomatfläckigt vissnevirus. Dessa sjukdomar sprids vanligen av insekter, så genom att kontrollera insektspopulationer kan man minska risken för infektion.
 • Jordburna sjukdomar: Opiumvallmo kan drabbas av jordburna sjukdomar, t.ex. Fusarium wilt och Verticillium wilt. Dessa sjukdomar kan vara svåra att kontrollera, men genom att undvika överbevattning och upprätthålla en god jordhälsa kan man minska risken för infektioner.
 • Övergödning: Övergödning av opiumvallmo kan leda till att plantorna producerar färre blommor och blir mer mottagliga för sjukdomar. Använd ett balanserat gödningsmedel sparsamt och följ anvisningarna på förpackningen.

Genom att regelbundet övervaka dina opiumvallmoplantor och vidta åtgärder för att förebygga problem och sjukdomar kan du bidra till att se till att de växer och frodas för att producera vackra blommor och frökapslar.

Typer Av Opiumvallmo

Här är fem populära typer av opiumvallmo med en kort beskrivning av var och en av dem:

 1. Papaver somniferum: Den är också känd som brödvallmo, och är den vanligaste typen av opiumvallmo och odlas i stor utsträckning för sina ätliga frön och prydnadsblommor. Den har stora, prunkande blommor i rosa, röda och lila nyanser och kan bli upp till en meter hög.
 2. Papaver orientale: Detta är en flerårig typ av vallmo som är populär för sina stora, klarröda blommor. Den kan bli upp till 90 cm hög och föredrar full sol och väldränerande jord.
 3. Papaver rhoeas: Vanligen känd som majsvallmo, är detta en vildblomma som ofta växer på åkrar och ängar. Den har klarröda blommor med svarta centra och kan bli upp till 60 cm hög.
 4. Papaver nudicaule: Den är också känd som isländsk vallmo och är en populär trädgårdsväxt som har fina, pappersliknande blommor i gula, orange, rosa och vita nyanser. Det är en flerårig växt som kan bli upp till 60 cm hög och föredrar svala temperaturer.
 5. Papaver bracteatum: Detta är en typ av opiumvallmo som främst odlas för sitt höga opiuminnehåll. Den har stora, prunkande blommor i nyanser av rosa, rött och lila och kan bli upp till 1 meter hög. Den odlas främst för medicinska ändamål i vissa delar av världen.

Sammantaget är detta bara några av de många olika typer av opiumvallmo som finns, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden.

Vanliga Frågor Om Opiumvallmo

Vad är opiumvallmo?

Opiumvallmo (Papaver somniferum) är en växtart som i stor utsträckning odlas för sina frön och sin saft, som innehåller opiumalkaloider som används för att framställa olika droger, t.ex. morfin och heroin.

Är det lagligt att odla opiumvallmo?

Den lagliga statusen för odling av opiumvallmo varierar beroende på land och region. I många länder är det olagligt att odla opiumvallmo utan licens eller tillstånd. I andra länder, t.ex. i Sverige, är det lagligt att odla opiumvallmo för prydnadsändamål eller kulinariska ändamål, men det är olagligt att skörda saven eller fröna för narkotikaproduktion.

Kan man odla opiumvallmo som trädgårdsväxt?

Ja, opiumvallmo kan odlas som trädgårdsväxt för sitt prydnadsvärde. Den har stora, prunkande blommor i rosa, röda och lila nyanser och kan bli upp till en meter hög. Den föredrar full sol och väldränerande jord.

Är opiumvallmo som är giftig?

Opiumvallmo innehåller olika giftiga föreningar, inklusive de alkaloider som används för att framställa droger som morfin och heroin. Intag av växten eller dess saft kan vara giftigt och till och med dödligt. Fröna från opiumvallmo är dock säkra att äta och används ofta i bakning och matlagning.

Vilka är de vanligaste problemen och sjukdomarna som kan drabba opiumvallmo?

Opiumvallmo kan vara känslig för skadedjur som bladlöss och spindelmider samt svampsjukdomar som mjöldagg och rotröta. Övervattning och dålig luftcirkulation kan öka risken för sjukdomar. Genom att övervaka växterna regelbundet och vidta förebyggande åtgärder kan man minska risken för problem och sjukdomar.

Hur odlar man opiumvallmo från frön?

Opiumvallmo kan förökas från frön genom att så fröna direkt i trädgården tidigt på våren eller hösten. Så fröna ytligt, strax under markytan, och placera dem 10-15 cm ifrån varandra. Håll jorden fuktig men inte vattenmättad och ge full sol och god luftcirkulation.