Krysantemum (Chrysanthemum) – Skötselråd & Planteringsguide

Skriven Av Lillaflora  |  Blomma, Skötselguide 

Krysantemum, allmänt känt som mums, är vackra blommor som finns i många olika former, storlekar och färger. De är lätta att ta hand om och kan förgylla vilken trädgård eller vilket hem som helst med sina livfulla blommor.

Oavsett om du är en erfaren trädgårdsmästare eller nybörjare kommer den här guiden att ge dig all information du behöver för att odla och ta hand om krysantemum, från att välja rätt typ till beskärning och gödsling. Med lite omsorg och uppmärksamhet kan du njuta av dessa vackra blommor under många säsonger framöver.

Snabbfakta Om Krysantemum

 • Botaniskt Namn: Chrysanthemum
 • Andra Namn: Krysantemum
 • Växtfamilj: Korgblommiga växter (Asteraceae)
 • Höjd: 30-90 cm
 • Giftighet: Giftig för människor och djur

Om Krysantemum

rosa Krysantemum

Krysantemum - Ursprung

Krysantemum kommer ursprungligen från Asien, särskilt Kina och Japan, och har odlats i tusentals år. I Kina odlades de först för sina medicinska egenskaper och användes senare som prydnadsväxter. Krysantemum introducerades till Japan på 800-talet, där den blev mycket vördad och nu är den nationella blomman.

I naturen växer krysantemum i en mängd olika miljöer, bland annat ängar, skogar och steniga sluttningar. De är härdiga växter som kan tolerera en rad olika temperaturer och är kända för att överleva i kallare klimat. Det finns över 40 arter av krysantemum, och många av dem har hybridiserats för att skapa det breda utbud av färger, former och storlekar som vi ser idag. Förutom sin skönhet uppskattas krysantemum också för sina insektsbekämpande egenskaper, som har använts för att bekämpa skadedjur i grödor.

Krysantemum - Utseende

Krysantemum är vackra blommor som finns i många olika former, storlekar och färger. Blommorna kan vara stora eller små, beroende på sort, och kan variera från enkla tusensköna blommor till mer komplexa pom-pom- eller knappformade blommor.

Blommorna har en central skiva omgiven av kronblad, som kan vara platta eller lätt böjda. Kronbladen finns i en mängd olika färger, bland annat vitt, gult, rosa, rött, orange och lila, och kan vara enfärgade eller flerfärgade med olika mönster och markeringar.

Krysantemum har en distinkt doft, som kan variera från mild till stark beroende på sorten. Krysantemumplantans blad är mörkgröna och kan vara antingen flikiga eller olikflikiga beroende på art. På det hela taget är krysantemum en vacker och mångsidig blomma som kan ge färg och skönhet till alla trädgårdar och hem.

Plantering Av Krysantemum

När du planterar krysantemum för första gången finns det flera saker att tänka på för att växterna ska trivas:

 1. Tidpunkt: Det är viktigt att plantera krysantemum på våren eller hösten så att de hinner etablera sig innan extrema temperaturer uppstår. Det är bäst att undvika att plantera under de varma sommarmånaderna eller under iskalla vintertemperaturer.
 2. Plats: Krysantemum föredrar full sol och väldränerande jord. Välj en plats i din trädgård som får minst sex timmars solljus per dag och har jord som dränerar bra.
 3. Förberedelse av jorden: Innan du planterar är det viktigt att förbereda jorden genom att ta bort ogräs och skräp och tillsätta organiskt material som kompost eller väl rötat gödsel. Detta bidrar till att förbättra jordstrukturen och ge krysantemummarna de nödvändiga näringsämnena för att de ska kunna växa.
 4. Plantering: Gräv ett hål som är något större än krysantemumplantans rotklump och placera plantan i hålet, så att rotklumpens överkant ligger i nivå med markytan. Fyll igen hålet med jord och tryck försiktigt nedåt för att säkerställa god kontakt mellan jord och rötter.
 5. Vattna: Efter planteringen vattnar du krysantemumplantorna ordentligt för att hjälpa till att få jorden att sätta sig och uppmuntra rottillväxten. Det är viktigt att hålla jorden konstant fuktig, men inte vattenmättad, under de första veckorna efter planteringen.
 6. Skötsel: Krysantemum kräver regelbunden skötsel för att de ska fortsätta att trivas. Detta inkluderar regelbunden vattning, gödsling och beskärning för att ta bort döda blommor och uppmuntra en buskigare tillväxt. Med rätt skötsel kan krysantemum vara ett vackert tillskott till vilken trädgård eller vilket hem som helst.
fina blommor Krysantemum

Krysantemum - Skötselråd & Guide

Krysantemum kan vara lite krånglig att ta hand om som nybörjare, men med rätt tips kan du säkerställa att den håller sig hälsosam och livlig.

Krysantemum & Solljus

Krysantemum kräver full sol för att trivas, vilket innebär att de behöver minst sex timmars direkt solljus per dag. I områden med varma somrar kan det vara bra med lite eftermiddagsskugga för att undvika värmestress. I allmänhet bör krysantemum planteras på en plats som får mycket sol och har god luftcirkulation.

Om du odlar krysantemum inomhus ska du placera dem nära ett soligt fönster som får mycket naturligt ljus. Kompletterande belysning kan vara nödvändig om ditt hem inte får tillräckligt med naturligt ljus. Odlingslampor kan användas för att ge det nödvändiga ljusspektrumet för en sund tillväxt av krysantemum.

Det är viktigt att notera att krysantemum kan vara känsliga för förändringar i ljusförhållanden, så undvik att flytta dem när de väl har etablerat sig. Plötsliga förändringar i ljusförhållandena kan leda till att växterna blir stressade och kan resultera i minskad blomning eller hämmad tillväxt.

Mer Läsning: Hur Mycket Solljus Behöver Mina Växter?

Krysantemum & Vatten

Krysantemum kräver jämn fukt för att växa och blomma, men det är viktigt att undvika övervattning, vilket kan leda till rotröta och andra problem. Här är några tips för att vattna krysantemum:

 • Frekvens: Vattna krysantemum djupt en till två gånger i veckan, beroende på väderförhållanden och jordart. Under perioder av varmt väder eller torka kan det vara nödvändigt att vattna oftare.
 • Markfuktighet: Jorden ska vara fuktig men inte vattensjuk. För att avgöra om växten behöver vatten kan du kontrollera markfuktigheten genom att sticka in ett finger i jorden upp till andra knogeln. Om jorden känns torr på detta djup är det dags att vattna.
 • Bevattningsmetod: Vattna krysantemum vid växtens bas, undvik att få vatten på bladen eller blommorna, vilket kan öka risken för sjukdomar. Vattna tidigt på morgonen så att bladverket kan torka innan kvällen, vilket kan bidra till att förebygga svampsjukdomar.
 • Krysantemum som odlas i behållare: Krukväxter som odlas i behållare kan behöva vattnas oftare än krukväxter som odlas i jorden. Vattna när jorden känns torr vid beröring och låt överflödigt vatten rinna ut ur behållaren för att förhindra vattenmättnad.
 • Mullning: Ett lager organisk mull runt krysantemumplantans bas kan hjälpa till att bevara fukt och reglera marktemperaturen, vilket minskar behovet av frekvent vattning.

Beroende på vilken växt det handlar om kan du behöva en större eller mindre vattenkanna att vattna växterna med. Känner du dig fortfarande osäker på om du vattnar tillräckligt mycket kan en fuktmätare för jord vara en bra investering för att kolla av fuktigheten i jorden.

Ett smidigt sätt att slippa vattna din växt lika mycket är att använda dig av självvattnande krukor eller en kapillärmatta - vilket är två lösningar som automatiskt kommer att vattna din planta - utan att du behöver göra det själv.

Mer Läsning: Hur Mycket Ska Jag Vattna Mina Växter?

Krysantemum & Jord

Krysantemum kräver väldränerande jord som är rik på organiskt material för att trivas. Här är några tips om hur man behandlar krysantemum med avseende på jorden:

 • Jordart: Krysantemum föredrar väldränerande jord som är lerig eller sandig i strukturen. Jord som är tung eller lerig bör kompletteras med organiskt material för att förbättra dräneringen och jordstrukturen.
 • Jordens pH-värde: Krysantemum föredrar lätt sur jord med ett pH-värde mellan 6,0 och 7,0. Ett jordtest kan hjälpa dig att fastställa pH-värdet i din jord, och om det är för högt eller för lågt kan man göra ändringar för att justera pH-värdet.
 • Organiskt material: Genom att lägga till organiskt material i jorden kan man förbättra jordstrukturen och ge de nödvändiga näringsämnena för en sund tillväxt av krysantemum. Kompost, väl rötat gödsel och bladmögel är alla goda källor till organiskt material.
 • Gödsel: Krysantemum är en storätare och kräver regelbundna gödselgivor för att växa och blomma. Ett balanserat gödselmedel med hög fosforhalt kan hjälpa till att främja blomningen. Följ de rekommenderade doserna på gödselförpackningen för att undvika övergödning, vilket kan skada växten.
 • Dränering: God dränering är avgörande för krysantemums hälsa. Om jorden är tung eller lerig kan det vara nödvändigt att tillsätta sand eller perlit för att förbättra dräneringen. Alternativt kan krysantemum planteras i upphöjda bäddar eller behållare fyllda med väldränerande jord.

Mer Läsning: Hur Du Väljer Rätt Typ Av Jord

Krysantemum & Temperatur

Krysantemum är härdiga växter som tål många olika temperaturer, men det finns några viktiga saker att tänka på när det gäller temperaturen:

 • Temperaturintervall: Krysantemum kan tolerera temperaturer mellan 10 och 24 °C (50 och 75 °F). Men de kan också tolerera kallare temperaturer, ner till 0 °C (32 °F), så länge jorden inte är frusen.
 • Värmestress: I varma klimat kan krysantemum vara känsliga för värmestress, vilket kan orsaka vissnande, gulnande och bladfall. För att förhindra värmestress bör du plantera krysantemum på en plats som får halvskugga under den varmaste delen av dagen och se till att jorden hålls fuktig.
 • Vintervård: I kalla klimat kan krysantemum behöva skyddas under vintermånaderna. Att lägga ett lager mulch runt plantans bas kan hjälpa till att skydda rötterna från att frysa. Alternativt kan krysantemum lyftas upp och förvaras inomhus under vintern.
 • Plötsliga temperaturförändringar: Krysantemum kan vara känsliga för plötsliga temperaturförändringar, vilket kan orsaka chock och stress. Undvik att plantera krysantemum i områden med extrema temperatursvängningar, t.ex. nära radiatorer eller luftkonditioneringsapparater.

Krysantemum & Luftfuktighet

Krysantemum föredrar måttlig luftfuktighet och kan vara känsliga för vissa svampsjukdomar om luften är för fuktig. Här är några tips för att behandla krysantemum med avseende på luftfuktighet:

 • Lagom luftfuktighet: Krysantemum föredrar måttlig luftfuktighet på cirka 50-60 %. Hög luftfuktighet kan öka risken för svampsjukdomar, medan låg luftfuktighet kan leda till att växten torkar ut.
 • Korrekt luftcirkulation: God luftcirkulation är viktigt för att bidra till att minska fuktnivåerna runt plantan. Detta kan uppnås genom att placera plantorna med rätt avstånd och undvika överbeläggning.
 • Undvik vattning över huvudet: Undvik vattning över huvudet, vilket kan leda till att vatten sätter sig på bladen och ökar fuktnivåerna. Vattna i stället växterna vid plantans bas.
 • Undvik att plantera i lågt liggande områden: Krysantemum bör inte planteras i lågt belägna områden som är benägna att få fuktuppbyggnad, eftersom detta kan öka risken för svampsjukdomar.
 • Svampbekämpningsmedel: Om svampsjukdomar är ett problem kan svampmedel användas förebyggande för att skydda växterna från sjukdomar. Se till att följa anvisningarna på etiketten noga för att undvika överanvändning.

Om du vill öka luftfuktigheten för dina växter kan vi starkt rekommendera att köpa en bra luftfuktare för växter, alternativt kan du du göra din egen fuktbricka eller köpa växter som har fuktgivande egenskaper.

Krysantemum & Beskärning

Att beskära krysantemum är en viktig del av skötseln, eftersom det främjar en buskigare tillväxt och kan bidra till att förlänga blomningen. Här är några tips om hur man behandlar krysantemum med avseende på beskärning:

 • Nypning: Nyp tillbaka spetsarna på krysantemumstammarna när de når en höjd av 15 cm för att uppmuntra en buskigare tillväxt. Detta bör göras två eller tre gånger före mitten av juli.
 • Dödskoppning: Att ta bort döda huvuden, eller ta bort förbrukade blommor, kan bidra till att förlänga blomningsperioden och förhindra att växten lägger energi på att producera frön. Använd en ren, vass sax för att ta bort hela blomhuvudet och se till att inte skada det omgivande bladverket.
 • Klippning: På hösten, efter att krysantemumerna har blommat färdigt, klipper du tillbaka stjälkarna till en höjd på 2 till 3 tum från markytan. Detta hjälper till att skydda växten under vintermånaderna och främjar en sund tillväxt följande år.
 • Tidsplanering: Det är viktigt att beskärningen sker vid rätt tidpunkt för att undvika att klippa tillbaka ny tillväxt eller ta bort blomknoppar. Nypning och dödsklippning bör göras på våren och sommaren, medan beskärning bör göras på hösten.

Krysantemum & Omplantering

Krysantemum kan förökas på flera olika sätt, bland annat genom delning, sticklingar och frön. Här är några tips om hur man behandlar krysantemum i samband med förökning:

 • Delning: Krysantemum kan delas på våren eller hösten. Gräv upp plantan och dela upp rotklumpen i mindre delar, se till att varje del har en bra mängd rötter och minst en frisk stam. Plantera om varje del i väldränerad jord.
 • Sticklingar: Krysantemum kan förökas från stamklipp som tas på våren eller sommaren. Skär av en 6-12 cm lång stam från en frisk planta, ta bort de nedre bladen och doppa den avskurna änden i rotningshormon. Plantera sticklingen i en kruka fylld med en väldränerande jordblandning och håll den fuktig tills den har utvecklat rötter.
 • Frö: Krysantemum kan också förökas från frön, som bör sås på våren. Så fröet i en kruka fylld med en väldränerande jordblandning och håll den fuktig tills fröna har grottat. När plantorna har utvecklat sin andra uppsättning blad kan du plantera ut dem i enskilda krukor eller i trädgården.
 • Ta hand om de nya plantorna: Nyförökade krysantemumplantor kräver extra omsorg tills de har etablerat sig. Håll jorden fuktig och undvik direkt solljus tills växten har utvecklat ett starkt rotsystem.

Sammanfattningsvis kan krysantemum förökas genom delning, sticklingar och frön. Varje metod kräver specifik timing och skötsel. Delningar bör göras på våren eller hösten, stamklipp bör tas på våren eller sommaren och frön bör sås på våren. Nyförökade växter kräver extra omsorg tills de har etablerat sig.

gul Krysantemum

Krysantemum- Sjukdomar & Besvär

Krysantemum är känsliga för flera vanliga problem och sjukdomar som kan påverka deras tillväxt och blomning. Här är några av de vanligaste problemen att hålla utkik efter:

 • Verticillium wilt: Verticillium wilt är en svampsjukdom som orsakar gulnande och vissnande blad. Den kan förebyggas genom att plantera sjukdomsresistenta sorter och genom att undvika att plantera i områden där sjukdomen har förekommit tidigare.
 • Rotröta: Rotröta är en svampsjukdom som uppstår när jorden är för våt och kan leda till att plantan vissnar och dör. För att förhindra rotröta bör man se till att jorden har god dränering och undvika övervattning.
 • Spinnkvalster: Spinnkvalster är små, mjuka insekter som finns på krysantemums blad och stjälkar. De kan behandlas med insekticidtvål eller genom att bespruta växten med en stark vattenstråle.
 • Vitt flyg: Vitflugor är små, vita insekter som kan orsaka gulfärgning av bladen och överföra växtvirus. De kan behandlas med insekticidtvål eller genom att använda klisterfällor för att fånga insekterna.

Typer Av Krysantemum

Här är fem av de mest populära typerna av krysantemum:

 1. Trädgårdsblommor: De är den mest populära typen av krysantemum, med ett brett utbud av färger och former. De säljs ofta som krukväxter på hösten och kan odlas som perenner i många regioner.
 2. Spindelmummor: Spindelmummor har långa, tunna kronblad som strålar ut från blommans centrum, vilket ger dem ett distinkt spindelliknande utseende. De används ofta i snittblomsarrangemang och finns i en rad olika färger.
 3. Pomponmummor: Pomponmums är små, rundade blommor som liknar små pom-poms. De finns i en rad olika färger och används ofta i buketter och blomsterarrangemang.
 4. Kuddmummor: De har en kompakt, rundad form och är kända för sin rikliga blomning. De finns i en rad olika färger och används ofta i rabatter eller som rabattväxter.
 5. Kvilliga mumier: De har kronblad som är rullade eller kavlade, vilket ger dem ett distinkt och fransigt utseende. De finns i en rad olika färger och används ofta i blomsterarrangemang eller som fokuspunkter i trädgården.

Sammanfattningsvis är trädgårdsblommor, spindelblommor, pomponblommor, kuddblommor och kvillblommor alla populära typer av krysantor.

Vanliga Frågor Om Krysantemum

Vad är krysantemum?

Krysantemum är en populär trädgårdsblomma som finns i många olika färger, former och storlekar. De är kända för sin långa blomningsperiod, vilket gör dem till ett populärt val för höstträdgårdar.

Hur tar man hand om krysantemum?

Krysantemum kräver väldränerande jord, regelbunden vattning och mycket solljus. De kan förökas genom delning, sticklingar eller frön. Beskärning är också en viktig del av krysantemumvården, eftersom det främjar en buskigare tillväxt och förlänger blomningen.

Vilka är de vanligaste problemen och sjukdomarna som påverkar krysantemum?

Krysantemum är känsliga för flera vanliga problem och sjukdomar, inklusive svampsjukdomar som mjöldagg och rost, samt skadedjur som bladlöss och vita flugor. Regelbunden inspektion och behandling kan hjälpa till att förebygga dessa problem och hålla dina krysantemum friska och blommande.

När är den bästa tiden att plantera krysantemum?

Krysantemum planteras vanligen på våren eller hösten, även om de också kan planteras på sommaren. De kräver väldränerande jord och mycket solljus för att trivas.

Kan krysantemum odlas i krukor?

Ja, krysantemum kan odlas i behållare så länge behållaren har god dränering och är tillräckligt stor för att rymma växtens rotsystem. Krysantemum som odlas i behållare kan behöva vattnas oftare än krysantemum som odlas i jorden.

Är krysantemum giftigt för husdjur?

Krysantemum innehåller föreningar som kan vara giftiga för husdjur, särskilt katter. Om du har husdjur är det viktigt att hålla dem borta från krysantemum eller andra potentiellt giftiga växter.


Sammanfattningsvis är krysantemum en populär trädgårdsblomma som kräver särskild skötsel, inklusive väldränerande jord, regelbunden vattning och mycket solljus. De är känsliga för vanliga problem och sjukdomar, men kan förebyggas med regelbunden inspektion och behandling. Det finns många olika typer av krysantemum, och de kan odlas både i krukor och i jorden. Slutligen är det viktigt att hålla krysantemum borta från husdjur, eftersom de kan vara giftiga om de intas.